Gå til indhold

PRAKTIKOPHOLD

Praktikophold i Paris

Praktikplads i udenrigstjenesten

Et praktikophold i den danske udenrigstjeneste byder på masser af udfordringer og giver dig mulighed for at få indblik i dansk diplomati og at prøve dine kompetencer af i et internationalt miljø. Som praktikant vil du indgå som en integreret del af den afdeling/team, du tilknyttes, og du vil få tildelt en vejleder i afdelingen/teamet. De konkrete opgaver, som du vil skulle varetage, varierer afhængig af, hvilken afdeling/team du tilknyttes. 

OECD delegationen søger praktikanter inden for områderne:

  • Udviklingspolitik
  • Økonomisk politik
  • Energi- klimapolitik
  • OECD generelt 

Den danske UNESCO-delegation i Paris tilbyder ligeledes et praktikantophold.

Desuden er der mulighed for praktikophold på ambassaden i Paris i følgende afdelinger/teams:

  • Presse- og kultur
  • Invest
  • Politisk/Økonomisk
  • Handel /Trade Council
  • Forsvar

Praktikanterne på ambassaden og OECD-delegationen har arbejdssted på ambassadens adresse, hvorimod praktikanten på UNESCO-delegationen får kontor sammen med den danske delegation i UNESCO’s hovedkvarter i Paris.

Varighed og ansøgningsfrister 

Vi søger praktikanter to gange årligt og praktikopholdet er på fem/seks måneder.

Forårshold: 1. februar – 31. juli

         Deadline for ansøgning til dette hold er den 1. september året forinden

Efterårshold: 1. september – 31. januar

         Deadline for ansøgningen til dette hold er den 1. marts 

Krav

Du skal være studerende og tilmeldt en højere uddannelsesinstitution på bachelor- eller kandidatniveau. 
Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du have boet i Danmark i mindst 3 år, på ansøgningstidspunktet have fast bopæl i Danmark og være indskrevet på et studie på en højere læreanstalt i Danmark under hele praktikopholdet. 

Det er en betingelse, at du kan sikkerhedsgodkendes af de danske myndigheder, og at du opretholder din sikkerhedsgodkendelse under hele praktikopholdet. Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med sikkerhedsgodkendelsen.

Vi gør opmærksom på, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Kvalifikationer

Vi leder efter studerende med stærke analytiske evner, drive og et stort engagement samt en nysgerrig, kreativ, åben og positiv tilgang til opgaveløsningen. Du må meget gerne komme med gode eksempler på disse kvalifikationer i din ansøgning. Derudover forventer vi, at du har gode dansk- og engelskkundskaber samt kendskab til MS Office Package (PowerPoint, Excel & Word).
Opholdet skal bidrage til din uddannelse, og vil foregå under vejledning af en akademisk medarbejder i afdelingen. Vi anbefaler, at du inden du søger om et praktikophold undersøger, hvilke akademiske krav din uddannelsesinstitution stiller til dig i forbindelse med et praktikophold. 

Ferie og arbejdstid

Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer ugentligt (inkl. frokostpause). Du optjener 2,08 feriedage pr. måneds praktik svarende til 12,5 dag i løbet af et 6-måneders praktikophold og 10,4 dag i løbet af et 5-måneders praktikophold. Hvis dit studie forlanger, at du skriver en større akademisk opgave i forbindelse med dit praktikophold, vil du desuden kunne få skrive-fri inden for et maksimum af 10 dage afhængig af krav til omfang og kompleksitet af opgaven.

Bolig

Du er selv ansvarlig for at finde bolig og afholde alle udgifter forbundet hermed. 

Refusion af visse udgifter
Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes en kompensation på kr. 4000 pr. måned til dækning af udgifter til logi, transport, forsikring og andre udgifter, der knytter sig til praktikopholdet. 
De fleste praktikanter vil desuden have mulighed for at medtage deres SU, men det bør du selv søge afklaret med Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Ansøgning

Du er velkommen til at søge flere praktikmuligheder. Vi vil blot bede dig angive, hvilket praktikophold, som har din første, anden, tredje etc. prioritet.

Motiveret ansøgning, CV, prioriteringsliste og eventuelle bilag for praktikopholdene i OECD og UNESCO sendes til - [email protected]