Gå til indhold

PRAKTIKOPHOLD

Praktikophold i Paris

Danske statsborgere samt under visse forudsætninger udenlandske statsborgere, der er indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt, kan søge om praktikophold i uddannelsesøjemed ved OECD-delegationen i Paris.

Delegationen søger 3 praktikanter inden for områderne:

Udviklingspolitik (pdf)

Økonomisk politik (pdf)

Energi- klima- og miljøpolitik (pdf)

Ligeledes søger den danske UNESCO-delegation (pdf) en praktikant pr. 1 februar 2024.

Desuden er der mulighed for praktikophold ved den danske ambassade i Paris inden for afdelingerne:

  • Presse- og kultur 
  • Handel
  • Invest in Denmark
  • Politisk/Økonomisk (Europapolitik)

Varighed og arbejdssted

Praktikopholdet varer 5 eller 6 måneder, enten fra september til januar eller fra februar til juli inkl. Bemærk, at man kun kan have ét ophold i den danske udenrigstjeneste.

Praktikanterne på ambassaden og OECD-delegationen har arbejdssted på ambassadens adresse, hvorimod praktikanten på UNESCO-delegationen får kontor sammen med den danske delegation i UNESCO’s hovedkvarter i Paris.

Kvalifikationer

Minimum afsluttet bacheloruddannelse fra universitet eller tilsvarende og fortrinsvis studerende, der mangler 1-2 år af overbygningen. Gode engelskkundskaber. IT på brugerniveau.

Aftaleforhold og løn

Der indgås en praktikaftale for opholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på p.t. DKK 3.000 pr. måned til opholdsudgifter. Det er under opholdet muligt at modtage SU efter gældende regler. Erfaringsmæssigt kan det herudover lade sig gøre helt eller delvist at finansiere opholdet via legater.

Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig og det kan være en idé at benytte erfaringerne fra de foregående praktikanter.

Ansøgning

Ansøgning bilagt CV, kopi af eksamensbevis og eventuelle udtalelser sendes til delegationen att. Line Møller Hansen pr. e-mail i en samlet pdf-fil til [email protected] eller pr. post til

Délégation de Danemark auprès de l'OCDE
77 Avenue Marceau
F - 75116 Paris
Frankrig

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist 13 september 2023 kl. 12