Gå til indhold

OECD's udvidelse

OECD-konventionen blev i 1960 underskrevet af 20 lande. Siden hen er organisationen vokset til i dag at bestå af 38 medlemslande. Det nyeste medlemsland er Costa Rica, som blev formelt optaget i 2021.

OECD’s 38 medlemslande står samlet for ca. halvdelen af verdensøkonomien, men andelen er faldende i takt med ’the rise of the rest’ og den stærke økonomiske vækst i de nye vækstøkonomier, især i Asien. Hvis OECD’s standarder skal slå globalt igennem, må de store vækstøkonomier inddrages mere i arbejdet.

Denne udfordring forstod den tidl. generalsekretær, Angel Gurria, før de fleste andre. Han satte derfor skub i en forandringsproces, der skulle øge OECD’s globale gennemslagskraft og indflydelse. Efter at først Chile, Slovenien, Israel og Estland blev medlemmer i 2010, er yderligere Costa Rica og Colombia kommet til de allerseneste år.

Medlemskredsen drøfter løbende, i hvilket omfang og i givet fald hvor hurtigt, en yderligere udvidelse skal ske gennem optagelse af nye medlemmer: Der er for nærværende 6 ansøgerlande (Rumænien, Bulgarien, Kroatien, Brasilien, Argentina og Peru), som alle skal igennem en omfattende optagelsesproces, før de potentielt kan opnå medlemskab af OECD.

Optagelsesprocessen i OECD består i første omgang af en omfattende gennemgang af ansøgerlandene i de mere end 20 forskellige faglige komitéer, der findes i OECD, inden for f.eks. handelspolitik, konkurrenceforhold, skattepolitik, miljø-, sundheds- og økonomisk politik. Her søger man at afdække, hvordan kandidatlandenes regler og standarder forholder sig til OECD’s. Hvor kandidatlandet ikke lever op til OECD’s samlede regelsæt, skal det tilpasse sin lovgivning eller praksis.

Desuden har OECD styrket sin rolle på den globale scene gennem intensiveret samarbejdet med ikke-medlemmer. Dette gælder især organisationens fem ’nøglepartnere’: Brasilien, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika. OECD har også etableret flere regionale initiativer og programmer i bl.a. Latinamerika og Caribien, Sydøstasien, Eurasien, Sydeuropa og MENA-regionen, ligesom organisationen samarbejder tæt med de 25 udviklingslande og vækstøkonomier, der er medlemmer af OECD’s udviklingscenter (DEV).

Læs mere om OECD's udvidelse.

 

Senest opdateret februar 2022.