Gå til indhold

OECDS opbygning

OECD er bygget op omkring et sekretariat, en række komitéer, arbejds- og ekspertgrupper samt Rådet. Organisationens hovedsæde ligger i Paris.

OECD er bygget op omkring et sekretariat, en række komitéer, arbejds- og ekspertgrupper samt Rådet. Organisationens hovedsæde ligger i Paris.

Hvert af de 38 medlemslande har en Paris-baseret OECD-Delegation; for Danmarks vedkommende samlokaliseret med den danske ambassade i Paris. Delegationen varetager den løbende kontakt med OECD-Sekretariatet og deltager i organisationens styrende organer. OECD-ambassadøren er Danmarks faste repræsentant i OECD’s Råd, der er organisationens øverste myndighed. Delegationen har for nærværende også udsendte medarbejdere fra Finansministeriet og fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, som følger samarbejdet nøje på deres respektive områder. OECD har omkr. 3.500 medarbejdere, der dækker langt de fleste offentlige forvaltningsområder og samspillet mellem disse. Tidl. danske finansminister Thorkil Kristensen var organisationens første generalsekretær (1961-69). OECD har også fire vice-generalsekretærer, der traditionelt fordeles mellem USA, Japan, de fire europæiske G7-lande og ’alle andre medlemslande’. Den sidstnævnte post har siden 1. januar 2019 været besat af Udenrigsministeriets tidl. departementschef, Ulrik Vestergaard Knudsen.

Mathias Cormann (Australien) har været generalsekretær siden 1. juni 2021, hvor han afløste Angel Gurria (Mexico), der havde siddet 15 år på posten.

Læs mere om OECD's opbygningOECD’s kerneaktiviteter og peer reviews.

 

Senest opdateret februar 2022.