Gå til indhold

OECD's mission og historie

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, er et unikt forum, hvor 38 ligesindede medlemslande arbejder for en fælles mission om at identificere og promovere ’better policies for better lives’.

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) blev oprettet i 1961. Der var oprindeligt 20 medlemslande, som i traktaten beskrev sig selv som ’economically more advanced nations’ – deraf opfattelsen af OECD som ’de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation’. Organisationens formål har til stadighed været at styrke globalisering, markedsøkonomi og et regelbaseret internationalt økonomisk samarbejde.

OECD er i udgangspunkt et samarbejde mellem USA, Japan, de vesteuropæiske lande samt Canada, Australien og New Zealand, men omfatter nu også en række af de nyere EU-medlemmer og enkelte latinamerikanske lande (Mexico, Chile, Colombia og Costa Rica). OECD har nu 38 medlemslande, hvoraf et flertal – 22 lande – også er medlemmer af EU. Ikke mindst det forhold, at OECD er et vigtigt mødested mellem EU og USA gør organisationen vigtig i global sammenhæng.

OECD’s formål er at etablere globale standarder (aftaler, retningslinjer, principper, best practices etc.), der letter samhandel, økonomiske transaktioner og international arbejdsdeling. Organisationens slogan er: Better policies for better lives, og fokus er i høj grad på at bistå landene med at forbedre lovgivning, politik, standarder, forvaltningsprincipper og -praksis til gavn og glæde for borgerne. OECD’s analyser er evidens-baserede og tryktestes i dialog med medlemslandene.

De globale standarder søges etableret både i form af konventioner (juridisk bindende for tiltrædende lande), men især i form af guidelines, beslutninger, principper, arrangementer og anbefalinger over hele arbejdsfeltet med henblik på at styrke landenes efterlevelse af de fastsatte normer og standarder. I alt omkr. 450 sådanne instrumenter vedtaget over tid, hvoraf omkr. 245 fortsat er i kraft.

Organisationen er helt overordnet en ’bastion of globalization’ og en stærk fortaler for efterkrigstidens regelbaserede internationale orden, der er under pres i disse år. Det er en fagligt meget stærk og evidens-baseret organisation. Traditionelt har der været fokus på den økonomiske politik i medlemslandene, men gennem de seneste årtier er arbejdet bredt ud til at nærme sig en ’Whole of Government’-tilgang med analyser af arbejdsmarkedspolitik, uddannelse, sundhed, skat, bekæmpelse af korruption, fysisk planlægning, energi, transport, landbrug etc. Dvs. alle de tandhjul, der skal til for at få et sammenhængende moderne samfund – og en moderne offentlig sektor – til at fungere.

Læs mere om OECD's historie og mission.

Senest opdateret februar 2022.