Gå til indhold

OECD's kerneaktiviteter

OECD’s kerneaktiviteter består af regelmæssig dataindsamling, monitorering, analyse og rådgivning om udviklinger og ’best practices’ inden for en lang række politikområder, dette værende i medlemslandene såvel som globalt.

OECD fungerer som et forum, hvor medlemslandene kan diskutere og sammenligne erfaringer med forskellige politiske tiltag og identificere og udvikle såkaldte ’best practices’. Analysearbejdet foretages af organisationens faglige enhed, sekretariatet, hvori OECD’s multidisciplinære og analytiske ekspertise ligger.

Sekretariatet har med sine ca. 3.000 ansatte ansvar for udarbejdelsen af analyser og bistår komitéerne og arbejds- og ekspertgrupperne i deres daglige arbejde. Samarbejdet mellem sekretariatet og repræsentanter fra medlemslandene i de områdespecifikke komitéer i OECD sikrer en høj kvalitet i de analyser og den rådgivning, som medlemslandene modtager af udviklinger inden for økonomisk politik, miljø, handel, institutionelle og strukturelle reformer, forvaltning af udviklingsbistand mv., og organisationens arbejdsfelt er således særdeles bredt.

Flere af OECD's  analyser præsenteres jævnligt i OECD’s såkaldte Outlook-publikationer, som eksempelvis OECD Economic Outlook, OECD Employment Outlook og OECD Digital Economy Outlook. Desuden foretages såkaldte ’peer reviews’, hvor medlemslandene efter regelmæssig proces eksamineres og monitoreres af hinanden, eksempelvis nden for landendes økonomi og udviklingssamarbejde.


OECD er herudover ligeledes et forum til indgåelse af samarbejdsaftaler om koordinationen af forskellige politiske emner, såsom handels- og miljøspørgsmål, der rækker ud over de nationale grænser. OECD arbejder desuden i stigende grad tværorganisatorisk med vigtige globale emmer såsom digitalisering, inklusiv vækst, grøn udvikling, innovation og multilateralt samarbejde.

 

Læs mere om OECD’s kerneaktiviteter og peer reviews.

Senest opdateret maj 2022.