Spring til indhold

OECD's udvidelse

OECD-konventionen blev i 1960 underskrevet af 20 lande. Siden hen er organisationen vokset til i dag at bestå af 36 medlemslande. Det nyeste medlemsland er Litauen, som blev formelt optaget i juni 2018. Der er desuden i maj 2018 underskrevet en tiltrædelsesaftale med Colombia, som efter formel indgivelse af tiltrædelsesinstrumentet står til at blive organisationens 37. medlemsland. Der pågår desuden optagelsesforhandlinger med Costa Rica.

OECD har gennem årene optaget nye medlemmer, som lever op til OECD's principper om markedsøkonomi, flerpartidemokrati, overholdelse af menneskerettigheder mv. Nye medlemslande skal ligeledes overholde OECD’s standarder på en lang række politikområder, for eksempel inden for handel, miljø og korruptionsbekæmpelse.

Optagelsesprocessen i OECD består i første omgang af en omfattende gennemgang af ansøgerlandene i de mere end 20 forskellige faglige komitéer, der findes i OECD, inden for f.eks. handelspolitik, konkurrenceforhold, skattepolitik, miljø-, sundheds- og økonomisk politik. Her søger man at afdække, hvordan kandidatlandenes regler og standarder forholder sig til OECD’s. Hvor kandidatlandet ikke lever op til OECD’s samlede regelsæt, skal det tilpasse sin lovgivning eller praksis.

En af hovedgrundene til, at OECD har besluttet at udvide sin medlemskreds er, at OECD helt overvejende beskæftiger sig med globale problemstillinger – altså emner, hvor OECD er påvirket af udviklingen i andre dele af verden (og omvendt). Problemstillingen er at opveje hensynet til ønsket om at udvide medlemskredsen mod hensynet til at sikre, at de lande, der bliver medlem af OECD, overholder de fundamentale principper, der ligger til grund for organisationen.

OECD styrker desuden løbende sit globale fokus og samarbejde med ikke-medlemmer. I 2007 blev det besluttet at styrke samarbejdet med de fem vækstøkonomier Brasilien, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika, der fik status som nøglepartnere for organisationen. OECD har også etableret flere regionale initiativer og programmer i bl.a. Latinamerika og Caribien, Sydøstasien, Eurasien, Sydeuropa og MENA-regionen, ligesom organisationen samarbejder tæt med de 25 udviklingslande og vækstøkonomier, der er medlemmer af OECD’s udviklingscenter (DEV).

OECD påbegyndte optagelsesforhandlinger med Rusland i 2007 men besluttede den 12. marts 2014 at udsætte aktiviteter i forbindelse med Ruslands tiltrædelsesproces.

Læs mere om OECD's udvidelse.

Senest opdateret august 2018.