Spring til indhold

OECD's mission og historie

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, er et unikt forum, hvor 36 ligesindede medlemslande arbejder for en fælles mission om at identificere og promovere ’better policies for better lives’.

Den danske, nu afdøde, tidligere venstrepolitiker og minister, Thorkil Kristensen, blev OECD’s første generalsekretær. Fra 1961-1969 havde han til opgave at udmønte de amerikansk-franske tanker om at videreføre Organisationen for Økonomisk Samarbejde i Europa (OEEC, 1948-1960), da OEEC havde opfyldt sit primære formål med at organisere fordelingen og anvendelsen af Marshall-hjælpen i Europa.

Thorkil Kristensens idé var, at OECD skulle fungere som en uafhængig tænketank for medlemslandene. Den danske generalsekretær så et behov for en organisation, som kunne "tænke det utænkelige", da de nationale fagministerier, universiteterne, medierne og partisekretariaterne af strukturelle årsager ikke kunne løsrive sig fra de nationale politiske kontekster. OECD skulle ligeledes fungere som et idéforum for nationale embedsmænd og som en markedsplads for nye og uprøvede idéer.

OECD-konventionen blev tiltrådt af 20 lande den 14. december 1960. Siden hen er organisationen vokset til 36 medlemslande, og senest er Litauen i juli 2018 blevet optaget i organisationen. I dag udgør OECD et forum, hvor de 36 ligesindede medlemslande arbejder sammen, deler erfaringer og søger løsninger til fælles problemer inden for et bredt spektrum af politikområder.

Den fælles mission er at identificere og promovere ’better policies for better lives’, og i mere end 50 år har OECD udviklet globale standarder inden for en lang række områder, heriblandt korruptionsbekæmpelse, udviklingspolitik, handel- og investeringer, skatteområdet og miljøet. Gennem samarbejde, dialog og såkaldte peer reviews, hvor landene eksaminerer hinanden inden for specifikke politikområder, søger OECD at indfri sin vision om et stærkere, renere og mere fair globalt økonomisk system og samfund.

Organisationen arbejder ligeledes tæt sammen med verdens vækstøkonomier, udviklingslande og andre ikke-medlemmer for at promovere OECD’s standarder og politikker globalt. OECD har således aktive relationer med over 70 lande verden over.

Et tæt samarbejde er desuden etableret med en række internationale, regionale og lokale organisationer, herunder med G20, hvor OECD bidrager med analyser og ekspertise inden for en række specifikke områder såsom skat og fødevaresikkerhed. Et af de seneste eksempler på samarbejdet mellem G20 og OECD er den historiske aftale om bekæmpelse af skatteunddragelse (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS), som over 100 lande og retskredse samarbejder om at implementere.

Læs mere om OECD's historie og mission.

Senest opdateret august 2018.