Spring til indhold

Forlænget ansøgningsfrist praktikant udviklingspolitik efteråret 2018

Ansøgningsfristen for stillingen som praktikant vedr. udviklingspolitik er forlænget til den 27. april. Se opdateret opslag og ansøgningsregler nedenfor.

Danske statsborgere samt under visse forudsætninger udenlandske statsborgere, der er indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt, kan søge om praktikophold i uddannelsesøjemed ved OECD-delegationen i Paris.

Delegationen søger 3 praktikanter inden for områderne:

Udviklingspolitik (pdf)

Økonomisk politik (pdf)

Energi- og klimapolitik (pdf)

Ligeledes søger den danske UNESCO-delegation (pdf) en praktikant pr. 1. september 2018.

Desuden er der mulighed for praktikophold ved den danske ambassade i Paris inden for afdelingerne:

  • Presse- og kultur Politik og Økonomi
  • Handel
  • Invest in Denmark
  • Politisk/Økonomisk (Europapolitik)

Varighed og arbejdssted

Praktikopholdet varer 5 eller 6 måneder, enten fra september til januar eller fra februar til juli inkl. Bemærk, at man kun kan have ét ophold i den danske udenrigstjeneste.

Praktikanterne på ambassaden og OECD-delegationen har arbejdssted på ambassadens adresse, hvorimod praktikanten på UNESCO-delegationen får kontor sammen med den danske delegation i UNESCO’s hovedkvarter i Paris.

Kvalifikationer

Minimum afsluttet bacheloruddannelse fra universitet eller tilsvarende og fortrinsvis studerende, der mangler 1-2 år af overbygningen. Gode engelskkundskaber. IT på brugerniveau.

Aftaleforhold og løn

Der indgås en praktikaftale for opholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på p.t. DKK 3.000 pr. måned til opholdsudgifter. Det er under opholdet muligt at modtage SU efter gældende regler. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig. f.eks. i La Cité Universitaire de Paris. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt CV, kopi af eksamensbevis og eventuelle udtalelser sendes til delegationen att. Charlotte Bernig pr. e-mail i en samlet pdf-fil til chaber@um.dk eller pr. post til

Délégation de Danemark auprès de l'OCDE
77 Avenue Marceau
F - 75116 Paris
Frankrig

Ansøgningsfrister

9. marts 2018 (for praktikperioden 1. september 2018 - 31. januar 2019).