Spring til indhold

Mødetilmelding i OECD

Som ansat i ministerium, styrelse eller anden autoriseret organisation kan du læse nærmere om OECDs informationsservice og hvordan du får adgang hertil samt om mødetilmelding og besøg i OECD.

ADGANGSBETINGET INFORMATIONSSERVICE OLIS

 Ansatte i ministerier, styrelser og andre autoriserede organisationer har mulighed for at få adgang til OECDs intranet, OLIS (On-Line Information Service).

På OLIS findes der information om møder samt dokumenter, publikationer og statistikker. Desuden kan man finde lister over medlemslandenes delegationer og OECD og IEA personale.

OLIS benyttes af mindst 16.000 embedsmænd, hvoraf en nylig undersøgelse har vist at næsten samtlige brugere (98%) finder, at OLIS er nyttigt i forbindelse med varetagelse af jobfunktionerne.

Du kan her finde en kort præsentation af OLIS

Som embedsmand kan du udfylde denne ansøgningsformular med henblik på at få en OLIS konto. Det er gratis og du vil normalt modtage password kort efter indsendelsen af den elektroniske formular.

Såfremt du har spørgsmål, bedes du kontakte: olissupport@oecd.org

MØDETILMELDING

Hvis du er delegeret ved en af OECDs komitéer og der ikke er mulighed for at tilmelde dig direkte på EMS (Event Management System) eller via komitéen, kan du sende en e-mail til OECD-delegationens funktionspostkasse pardelems@um.dk med oplysning om mødebetegnelse og –dato samt deltager(e)s navn(e), stillingsbetegnelse(r), arbejdsadresse, -telefon og -mail.

Såfremt du ønsker at organisere besøg i uddannelses- eller arbejdsmæssig sammenhæng, kan du kontakte OECDs besøgstjeneste.