Spring til indhold

Job i OECD?

Denne side indeholder links til OECD’s personaleafdeling og til OECD’s jobside. Her kan du finde oplysninger om både permanente og midlertidige stillinger.

OECD har løbende ledende stillinger, der, især men ikke udelukkende, retter sig mod økonomer.

OECD’s formål er at fremme økonomisk vækst og finansiel stabilitet, skabe jobs og øget levestandard både i medlemslandene og i stigende grad også i udviklings- og mellemindkomstlande. OECD’s globale og regionale økonomiske outlooks, samt dets analyser af medlemslandene inden for økonomi, udvikling, undervisning, transport, klima og miljø mv. har stor indflydelse på landenes førte politik.

Har du lyst til at udvikle dig i et internationalt miljø og arbejde i en højt specialiseret organisation, kan OECD anbefales til både kortere og længere ansættelsesforløb.

OECD har hovedsæde og sekretariat i Paris, og arbejdssprogene er engelsk og fransk. Ansøgere skal have statsborgerskab i et af OECD’s medlemslande samt have et solidt kendskab til mindst et af arbejdssprogene.

Hvis du søger en stilling i OECD, kan OECD-delegationen være behjælpelig med sparring og evt. kontakt til danskere, der allerede arbejder for OECD.

Der er mulighed for at oprette en ansøgerprofil og derved blive kontaktet automatisk, når der opslås stilling inden for det relevante område.

 

OECD's ansættelsespolitik

Ledige stillinger i OECD

LinkedIn

Udenrigsministeriet opfordrer danskere, som er ansat i internationale organisationer, til at tilmelde sig den LinkedIn-gruppe, der er blevet etableret med henblik på at styrke den elektroniske kontakt mellem internationalt ansatte og Udenrigsministeriet.

Tilmelding kan ske via dette link.