Spring til indhold

Udenrigsministeren besøger OECD

Mandag den 7. september mødtes udenrigsminister Kristian Jensen (V) med OECD's generalsekretær Angel Gurría.

Mødet foregik i en uformel atmosfære og bekræftede det stærke, mangeårige samarbejde mellem Danmark og OECD.

På dagsordenen var bl.a. den internationale økonomiske situation, OECD’s indsats på skatteområdet samt aktuelle emner som migration og flygtninge.

Under drøftelserne om den økonomiske situation bekræftede OECD, at der var tegn på fremgang mange steder med god vækst i bl.a. USA, Spanien og Storbritannien. Blandt de såkaldte "emerging markets" var billedet mere forskelligartet, bl.a. som følge af Kinas aftagende vækst.

Med hensyn til flygtninge og migration oplyste generalsekretær Gurría, at OECD for øjeblikket er ved at se på, hvordan man bedst kan hjælpe EU-landene med at finde bæredygtige løsninger på flygtningekrisen og bidrage med OECD’s omfattende ekspertise på området.

Mødet gav også udenrigsministeren lejlighed til at drøfte forventningerne til WTO-ministermødet i Nairobi den 15.-18. december 2015, som får stor betydning for de videre multilaterale handelsforhandlinger.

""

OECD’s generalsekretær Angel Gurría (tv) og udenrigsminister Kristian Jensen mødtes mandag den 7. september i OECD’s hovedkvarter Château de la Muette.

® OECD/Julian Daniel